Електротехничар Рачунара

 

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара и/или реализацијом програма на самом рачунару. Живимо у времену експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су врло велике јер практично, рачунари се користе свуда у обради најразноврснијих података : у рачуноводству, у вођењу разних процеса у индустрији, у свим областима научних истраживања, у медицини, у трговини итд...

 

Радне компетенције електротехничара рачунара су:

- Рад са оперативним системима (Windows, Linux),

- Рад са Office пакетима,

- Рад са програмoм за симулацију електричних кола (Еlectronic Work Bench),

- Израда електричних уређаја (цртање електричних и PCB шема помоћу софтверског

  пакета Protel или Еагле, израда штампаних плочица и имплементација електричних

  компоненти),

- Пројектовање, практична реализација и администрација рачунарских мрежа,

- Дијагностика и отклањање кварова на рачунарима,

- Израда интернет презентација (HTML, CSS, PHP),

- Програмирање у С-у, Javi,

- Рад са базама података,

- Програмирање PLC-oва и микроконтролера.

 

 

Контакт

Адреса :    Светосавска 39

E-mail :    tskosjeric@its.rs

Тел. :    тел:031/781-645

Како до нас