Наставно особље

Стручно веће електротехничке групе предмета
Слика Лиценца Име и Презиме Предмет Контакт
Да Милетић Томислав
(Дипл. инг. електротехнике)
Електроника 1,2, Мерења у електроници, Пословна информатика, Основе електро. 2
Да Јевтовић Зоран
(Дипл. инг. електротехнике)
Основе елекрто. 1, Рач. графика и мултим. ,Електроенергетика, Примена рачунара, Дигитална електроника, Основе ау. упр.
Да Марјановић Александар
(Магистар педагошко-техничких наука)
Рачунарство и информатика, Примена рачунара
Не Ђоковић Саво
(Инг. машинства)
Практична настава, Електрична мерења
Да Јекнић Данило
(Дипл. инг. електротехнике)
Програмирање, Рач. мреже и комуникације

 

Стручно веће економске групе предмета
Слика Лиценца Име и Презиме Предмет Контакт
Да Глигоријевић Слађана
(Дипл. економиста)
Рачуноводство
Не Јовановић Слађана
(Дипл. економиста)
Основе економије, Математика
Да Јовановић Стана
(Дипл. економиста)
Економска група предмета
Да Радовић Горан
(Дипл. економиста)
Економска група предмета

 

Стручно веће природних наука и пословне информатике
Слика Лиценца Име и Презиме Предмет Контакт
Да Шаровић Славка
(Дипл. машински инжењер)
Математика
Да Јоксимовић Љиљана
(Дипл. хемичар)
Хемија, Математика
Да Павловић Миланка
(Дипл. физико-хемичар)
Физика
Да Богдановић Милутин
(Дипл. инг. машинства)
Библиотекар
Да Јовановић Мирјана
(Проф. екологије)
Биологија, Екологија и заштита животне средине
Да Перишић Драгана
(ФОН)
Пословна информатика

 

Стручно веће српског језика и кнјижевности и страних језика
Слика Лиценца Име и Презиме Предмет Контакт
Да Јовановић Славица
(Проф. српског језика)
Српски језик
Не Кијачић Весна
(Проф. енглеског језика)
Енглески језик
Не Елчић Славица
(Проф. српског језика)
Српски језик
Не Ристовић Нада
(Дипл. психолог)
Социологија, Психологија, Грађанско васпитање, Филозофија
Да Матић Душко
(Проф. енглеског језика)
Енглески језик

 

Стручно веће друштвених наука
Слика Лиценца Име и Презиме Предмет Контакт
Да Стефановић Миленко
(Проф. географије)
Економска географија, Географија
Да Ђурић Иван
(Проф. историје)
Историја
Да Матић Зора
(Проф. социологије)
Социологија, Психологија, Грађанско васпитање, Филозофија
Не Дамјановић Живко
(Дипл. теолог)
Верска настава
Да Марјановић Љиљана
(Дипл. правник)
Устав и пр. грађана, Уставно и пр. право
Не Бојовић Јелена
(Рестауратор)
Ликовна култура, Музичка уметност
Да Марић Жељко
(Проф. физичког васпитања)
Физичко васпитање

 

 

     Наставно особље                                              Директор школе                                            Ненаставно особље  

Контакт

Адреса :    Светосавска 39

E-mail :    tskosjeric@gmail.com

Тел. :    тел:031/781-645

Како до нас