Ненаставно особље

Стручни сарадници

Слика Име и Презиме Радно место
Савић Слободан
(Дипломирани педагог)
Пeдагог
Богдановић Милутин
(Дипл. инг. машинства)
Библиотекар

Ваннаставни кадар

Слика Име и Презиме Радно место
Павловић Весна
(Економиста 6. степен)
Шеф рачуноводства, Благајник
Савић Светлана
(Дипломирани правник)
Секретар
Мирољуб Косорћ
(Дипломирани правник)
Секретар
Милка Крсмановић
(Усмерено образовање)
Помоћни радник
Милкица Петровић
(Основна школа)
Помоћни радник
Зоран Марковић
(Машинбравар)
Ложач
Здравко Радовић
(Машинбравар)
Домар и ложач
     Наставно особље                                              Директор школе                                            Ненаставно особље  

Контакт

Адреса :    Светосавска 39

E-mail :    tskosjeric@gmail.com

Тел. :    тел:031/781-645

Како до нас