Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2017/2018.

Raspored časova - једна
Važi od: 01.09.
Jovanović Stana
Osnovni predmet: savremena vežbe
 
  1 2 3 4 5 6 7
 Ponedeljak  I/1-spk I/1-spk
I/1
savremena poslovna korespondencija
       
 Utorak  I/1-spk I/1-spk
II/1
osnovi ekonomije
IV/1
monetarna ekonomija i bankarstvo
IV/2
ekonomika i organizacija preduzeća
   
 Sreda 
IV/1
statistika
II/1
osnovi ekonomije
II/1
komercijalno poznavanje robe
I/1
osnovi ekonomije
     
 Četvrtak 
II/1
komercijalno poznavanje robe
III/1
statistika
         
 Petak 
IV/1
statistika
IV/2
ekonomika i organizacija preduzeća
III/1
statistika
I/1
osnovi ekonomije
IV/1
monetarna ekonomija i bankarstvo
   
  Tanja Dragutinović >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net