Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2017/2018.

Raspored časova - једна
Važi od: 01.09.
Dunjić Mirjana
Osnovni predmet: poslovna informatika
 
  1 2 3 4 5 6 7
 Ponedeljak   
II/1
savremena poslovna korespondencija
III/2
matematika
 
I/1
matematika
I/1
matematika
 
 Utorak           
III/2
matematika
III/2
matematika
 Sreda        III/1-poi III/1-poi III/1-poi III/1-poi
 Četvrtak      IV/1-poi IV/1-poi IV/1-poi IV/1-poi  
 Petak 
II/1-sav
savremena vežbe
II/1-sav
savremena vežbe
II/1-sav
savremena vežbe
II/1-sav
savremena vežbe
 
III/2
matematika
I/1
matematika
<< Tanja Dragutinović Bogdanović Milutin >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net